Kontrolordning

Du har mulighed for at melde din bil til kontrolordningen såfremt den er lavet hos os på: www.Teknologisk.dk/rustbeskyttelse - Adressen fremgår også på din faktura.

Sikkerhed for kvalitet er et af de vigtigste elementer i kundernes valg af rustbeskyttelse – og her  har sikkerhed for kvaliteten af rustbeskyttelsesmidlet og det arbejde, der udføres på bilen, den højeste prioritet.
Sikkerhed for kvalitet betyder også flere tilfredse kunder.
Sikkerhed for kvalitet skabes bl.a. gennem en uvildig kontrol af rustbeskyttelsesmidlet, værkstedets udstyr og det udførte arbejde.

Teknologisk Institut tilbyder et effektivt koncept til forbedring af kvaliteten på værkstederne - rustbeskyttelseskontrol. Rustbeskyttelseskontrol indeholder alle de elementer, der skal til for at skabe større tilfredshed hos kunderne. Konceptet kaldes Værksteds Kontrol Ordning - vedr. Rustbeskyttelse (VKO-R).

Teknologisk Institut har mobile laboratorier med nødvendigt udstyr til kontrol og vurdering af den udførte rustbeskyttelseskvalitet. Teknologisk Institut foretager såvel anmeldte som uanmeldte kontrolbesøg på de enkelte tilsluttede centre, for at sikre, at kvalitetsniveauet på rustbeskyttelsesarbejdet til stadighed udføres i henhold til kontrolordningens tekniske protokol.

Sidste kontrol besøg var  19/4.-2016 - Her var der ikke fejl på nogen af de indkaldte biler, heller ikke biler der var til rustbeskyttelse på dagen, blev der fundet fejl på.